ABBANK điều chỉnh cơ cấu tổ chức và giá trị cốt lõi

Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABBANK) vừa ra quyết định điều chỉnh cơ cấu tổ chức và giá trị cốt lõi để hướng tới các mục tiêu chiến lược giai đoạn 2021 – 2025.

ABBANK thực hiện điều chỉnh lại cơ cấu tổ chức và giá trị cốt lõi nhằm phù hợp hơn với tình hình thực tế hoạt động, gắn sát hơn với những mục tiêu chiến lược đặt ra, đồng thời chủ động trước sự chuyển đổi số mạnh mẽ của ngành ngân hàng. Cơ cấu tổ chức và 5 giá trị cốt lõi mới đặc trưng bởi yếu tố đặt khách hàng là trọng tâm.

Theo đó, ABBANK thành lập hai khối mới: Khối Bán hàng và dịch vụ để hỗ trợ đơn vị kinh doanh nâng cao hiệu quả hoạt động, chuyên môn hóa hoạt động bán hàng của lực lượng bán tiệm cận thị trường; Khối Chiến lược Phát triển thực hiện các hoạt động nghiên cứu, xây dựng chiến lược, quản lý thực thi chiến lược và quản trị các dự án chiến lược của ngân hàng.

Cùng với đó, ABBANK đổi tên, điều chỉnh, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của nhiều khối khác. Khối Khách hàng Cá nhân và Khối SMEs được điều chỉnh cơ cấu tổ chức theo định hướng nhóm chức năng. Khối Quản lý Rủi ro đổi tên thành Khối Quản trị Rủi ro và bổ sung thêm phòng chức năng. Khối Khách hàng Doanh nghiệp chuyển thành thành Khối Ngân hàng Bán buôn, thực hiện nhiệm vụ kinh doanh với đối tượng lớn và mở rộng quy mô hơn một đối tác doanh nghiệp.

5 giá trị cốt lõi mới được ABBANK lựa chọn cho những giá trị và niềm tin chung, bao gồm: Khách hàng là trọng tâm; Nhân sự là tài sản; Cộng tác cùng phát triển; Linh hoạt và thích ứng; Kỷ luật để chiến thắng. 5 Giá trị cốt lõi này hướng đến các yếu tố tiên quyết về khách hàng, đề cao vai trò của cán bộ nhân viên trong tổ chức cũng như xây dựng các “từ khóa” trong hành động để đạt được các mục tiêu chiến lược nêu trên, đó là Cộng tác, Linh hoạt, Thích ứng và Kỷ luật.

“Lấy sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm cho mọi hoạt động kinh doanh chính là phương châm mà ABBANK đặt ra và theo đuổi trong suốt nhiều năm hoạt động, cùng với định hướng phát triển phải gắn với tính hiệu quả và bền vững. Phương châm này sẽ tiếp tục phát huy và thực sự trở thành văn hóa của Ngân hàng. ABBANK cũng chú trọng xây môi trường làm việc linh hoạt thích ứng, nơi mọi nhân viên đều được tạo điều kiện để phát huy năng lực của mình”, ông Đào Mạnh Kháng, Chủ tịch Hội đồng quản trị ABBANK cho biết.

ABBANK đặt mục tiêu trong vòng 4 năm tới sẽ nằm trong top các ngân hàng tư nhân có tỷ suất sinh lời trên vốn (ROE) tốt nhất; Thu nhập từ bán lẻ là trọng tâm; Thu nhập từ dịch vụ (bảo lãnh và FX) đóng góp tỷ trọng cao trong tổng thu nhập thuần. Ngân hàng cũng đặt kỳ vọng thu hút 3 triệu khách hàng bán lẻ và mỗi khách hàng sử dụng đa dạng sản phẩm, dịch vụ. Bên cạnh đó là bộ máy quản trị ngân hàng hiện đại, năng lực điều hành được nâng cao, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

PV

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

admin

Với KS Nguyễn Hiếu, khách hàng sẽ được hỗ trợ khoản vay với mức lãi suất thấp nhất. Chúng tôi nhận hỗ trợ các hồ sơ khó, Tài sản xấu Người không chứng minh được thu nhập. Tài sản thế chấp nằm ở vị trí không đẹp muốn vay hạn mức cao. Khách hàng sử dụng tài sản của người thân để thế chấp. Tuổi vượt quy định 65 – 79. KS Nguyễn Hiếu , hỗ trợ các sản phẩm vay thế chấp ngân hàng bao gồm: Vay thế chấp sổ đỏ Vay mua bất động sản, nhà cửa Vay mua xe ô tô Vay vốn kinh doanh Vay thế chấp xây nhà, sửa nhà Vay theo giấy phép kinh doanh Website KSNguyenHieu.Com

Mr Hiếu Cho Vay Nhanh
Logo
Bật đăng ký trong cài đặt - nói chung
So sánh các mặt hàng
  • Total (0)
Đối chiếu
0
%d bloggers like this: