vay kinh mua nhà dự án

Lợi ích vay kinh mua nhà dự án

0% trong thời gian ưu đãi

Đặc điểm sản phẩm

0% vốn tự có và 0% chi phí tài chính
Thời gian vay 35 năm
Tỷ lệ vay 85%
Không thủ tục giấy tờ và chỉ cần chứng minh thu nhập thông qua tự kê khai

Hồ sơ vay vốn

Giấy đề nghị vay vốn
CMND và hộ khẩu
Bảng thu nhập khách hàng tự kê khai
Hợp đồng mua bán/Hợp đồng đặt cọc của dự án

Đặc điểm sản phẩm

0% vốn tự có và 0% chi phí tài chính
Thời gian vay 35 năm
Tỷ lệ vay 85%
Không thủ tục giấy tờ và chỉ cần chứng minh thu nhập thông qua tự kê khai

Hồ sơ vay vốn

Giấy đề nghị vay vốn
CMND và hộ khẩu
Bảng thu nhập khách hàng tự kê khai
Hợp đồng mua bán/Hợp đồng đặt cọc của dự án
đăng ký nhận tư vấn miễn phí

  Mr Hiếu Cho Vay Nhanh
  Logo
  Bật đăng ký trong cài đặt - nói chung
  So sánh các mặt hàng
  • Total (0)
  Đối chiếu
  0